חוזה עם קבלן שיפוצים – ככה זה צריך להיראות

לפני שאתם חותמים על הסכם עם קבלן שיפוצים, עליכם לדעת מה צריך להיות כלול בהסכם שכזה ואיך לשמור כמה שיותר על הזכויות שלכם, זאת על מנת שיהיה ביטחון לכסף שלכם ושתוודאו שהקבלן שאיתו אתם עובדים הוא אמין. אז איך נראה הסכם התקשרות עם קבלן שיפוצים שדואג לזכויות שלכם? פורטל המשפצים בישראל עוזר לכם להבין איך צריך להיראות חוזה עם קבלן שיפוצים.

✔️ איך נראה חוזה עם קבלן שיפוצים? בררו אצלנו!
✔️  מספקים חוזה מסודר בין קבלן שיפוצים ללקוח
✔️ מבצעים את כל עבודות השיפוץ במחירים הוגנים
✔️ 15 שנות ניסיון בשיפוצים מכל הסוגים
✔️ רוצים לקבל חוזה מסודר למייל?

חייגו לטלפון כבר עכשיו:
055-9380-185

חוזה עם קבלן שיפוצים

חוזה לדוגמא קבלן שיפוצים – איך נראה החוזה?

√ מבוא

כאן יהיו הגדרות מסוימות למושגים שיופיעו בחוזה, וכן הצהרה של קבלן שיפוצים בנוגע לכך שיש לו את הכישורים, המיומנויות, העובדים והציוד המתאימים לביצוע עבודות השיפוץ. בנוסף, יכלל במבוא אישור של הקבלן על כך שראה את הדירה שאותה צריך לשפץ וכי הוא מתחייב לעמוד בחוזה ולפעול על פי הוראות הבטיחות שמצוינות בחוק.

למה צריך לשים לב: ודאו שהקבלן מתחייב לשמור על הניקיון בסוף השיפוץ וכן שתהיה לכם הזכות להיכנס לנכס כדי לראות את התקדמות העבודה.

 

√ תקופת ומשך העבודה

חוזה עבודה שיפוץ דירה יציין כאן את תאריכי תחילת וסיום העבודה, וכן התחייבותו של הקבלן לעמוד בתקופה זו, אלא אם כן נדחתה מסיבה כזו או אחרת.

למה צריך לשים לב: ודאו שבחוזה ישנה אפשרות עבורכם לדחות ולעכב את העבודות בנכס, זאת מבלי שלקבלן תהיה אפשרות לדרוש על כך פיצוי. בנוסף, ודאו שאם הקבלן לא סיים את העבודות עד התאריך הנקבע, יתקזז סכום מסוים מהתמורה שמגיעה לו על כל יום של איחור.

 

√ נהלי עבודה

כאן יתחייב הקבלן לעבוד בשעות המותרות על פי חוק, וכן על כך שיהיה נוכח באתר הבנייה בזמן העבודה, או מי מטעמו. בנוסף, יתחייב הקבלן להחזיק העתק של ההסכם באתר השיפוץ לצורך עיונם ושימושם של הפיקוח הצמוד והפיקוח העליון.

למה צריך לשים לב: ודאו רק שסעיף זה קיים בחוזה, שכן בחלק מהמקרים הוא אינו מצוין.

 

√ עבודות הקבלן

חוזה בין קבלן שיפוצים ללקוח יכלול בסעיף זה את כל התחייבויות הקבלן בנוגע לעבודות שיפוץ שייעשו, כולל אספקת הכלים לעבודה, העמסת חומרים, הובלה, פירוק, אחסנה ופינוי. תיכלל כאן גם רשימת חומרים שהלקוח יהיה אחראי על הבאתם לאתר.

למה צריך לשים לב: ודאו שאם יש צורך לקנות חומרים נוספים לצורך השלמת העבודה, כל אלו ישונעו לנכס על חשבון הקבלן ולא על חשבונכם.

 

הסכם שיפוץ עם קבלן שיכלול פיקוח ושינויים בעבודה

√ פיקוח

כאן מצוינת הזכות שלכם או של מפקח אחר לבדוק את החומרים, האביזרים והעבודה של הקבלן וכן להחליף אותם אם נדרש.

למה צריך לשים לב: ודאו שישנו סעיף שמורה על כך שאם נמצא פגם בעבודתו של הקבלן, עליו יהיה לבדוק ולתקן את הבעיה ולשלם על כך מכיסו.

 

√ שינויים בעבודה

חוזה מול קבלן שיפוצים יציין כאן את התנאים בנוגע לשינויים בעבודות, כך שניתן יהיה להפחית או להוסיף עבודות.

למה צריך לשים לב: אם מפחיתים בעבודות, ודאו שההפחתה תנוקה מהתמורה לקבלן.

 

√ אחריות

חוזה שיפוץ דירה יציין כאן את האחריות של הקבלן לביצוע תיקונים של פגמים על חשבונו לאורך תקופת הבדיקה, וכן משך הזמן שיינתן לו לביצוע אותם תיקונים. כמו כן, תיכלל אחריות של הקבלן בנוגע לנזקים שייגרמו לגוף או לרכוש של צד ג'.

למה צריך לשים לב: ודאו שיש סעיף שמורה על כך שתקבלו פיצוי מהקבלן אם אתם מחויבים על פי בית המשפט לשלם על נזק מסוים שנגרם בשל השיפוץ.

 

√ תמורה

כאן יצוינו מחירים לעבודות שיפוץ, וכן מועד התשלומים.

למה צריך לשים לב: ודאו שהתמורה הרשומה בחוזה היא סופית וכוללת מע"מ ואת התשלום על החומרים, הציוד, כלי העבודה והעבודות.